محصولات

در حال حاضر محصولات بتني پيش ساخته به شرح ذیل در کارخانه شرکت فرآشيان ميهن توليد مي گردد.


مشخصات عمومي محصولات بتني توليدي در اين شرکت به شرح زير است:

  • توليد محصولات بتني کاملاً مکانيزه و به صورت بتن خشک پرسي مي باشد.
  • نوع سيمان تيپ 2 يا 5 مي باشد.
  • عيار سيمان حداقل 400 کيلوگرم بر متر مکعب مي باشد.
  • حداکثر ابعاد شن بسته به نوع محصول متفاوت مي باشد.
  • نحوه حمل و تخليه بصورت کاملاً ماشيني مي باشد.
  • پرس هيدروليکي 200 تن موجب تراکم مناسب بتن و کاهش شديد تخلخل و نفوذپذيري و افزايش قابل توجه مقاومت فشاري و دوام و مقاومت در مقابل سيلک هاي ذوب و يخبندان مي گردد.