نمایندگی

شرکت تولیدی فرآشیان میهن جهت اعطاء نمایندگی فروش قطعات بتنی از متقاضیان دعوت بعمل می آورد.

در صورت تقاضای جذب نمایندگی، ضمن تکمیل فرم مشخصات داوطلبین نمایندگی فروش، رزومه کاری و مشخصات دفتر شامل : آدرس ، عکس محل کار ، تصویر سند ملک یا اجاره نامه ، تصویر جواز کسب ، نوع فعالیت با ذکر جزئیات ، کروکی محل خود را به آدرس پست الکترونیکی info@farashian.ir ارسال نمائید.

دپارتمان بازرگانی شرکت تولیدی فرآشیان میهن آماده پاسخگویی به داوطلبین در خصوص شرایط و ضوابط قرارداد نمایندگی می باشد.

جهت جذب نمایندگی، لطفا فرم ذیل را پر کرده و ارسال کنید.

 

قسمت الف) اطلاعات خاص اشخاص حقیقیقسمت ب) اطلاعات خاص اشخاص حقوقی
قسمت ج) سوابق شغلی
لطفا گستره فعالیت خود را شرح دهید.
لطفا خلاصه سابقه فعالیت خود را شرح دهید.